Veel gestelde vragen over het sportmodel

Wat zijn de basisprincipes van het Gymfed-sportmodel?

Lees hier de 10 principes die aan de basis liggen van het Gymfed-sportmodel:

Bestaat er een overzicht van de verschillende fasen die de sporter doorloopt?

Dit schema geeft je in een oogwenk een duidelijk overzicht van de verschillende fasen.

Wat omvat de term 'Gymnastiek'?

Gymnastiek is de overkoepelende term voor alle disciplines Acro, Dans & Demo, Freerunning & Parkour, G-Gym, Ritmiek, Rope Skipping, Toestelturnen, Trampoline en Tumbling.

Waarom mag bij jongere sporters de focus nog niet op wedstrijdprestaties liggen?

In de fasen Gerichte training, Doorgedreven training, Wedstrijdtraining en Toptraining nemen sporters deel aan wedstrijden. Doorheen deze fasen moet het doel van wedstrijddeelnames een evolutie doormaken, aangezien sporters de tijd en ruimte moeten krijgen om te leren omgaan met de uitdagingen die wedstrijden bieden. Een wedstrijd is namelijk een heel andere setting dan wat ze gewoon zijn tijdens trainingen.

Door de doelen bij jouw sporters af te stemmen op de fase van hun sportieve carrière waarin ze zich bevinden en over deze doelen goed te communiceren met sporters en ouders, kan je jouw steentje bijdragen om de wedstrijdstress op een optimaal niveau te brengen. Want zo ervaren ze de situatie minder "bedreigend" en meer "haalbaar". Bovendien krijgen ze op die manier de tijd om wedstrijdstrategieën te ontwikkelen (hoe bereid ik mij op de beste manier voor, wat kan ik eten, hoe kan ik het best met mijn stress omgaan …) waarmee ze beter kunnen omgaan met de situatie. Hoe meer ervaring sporters op doen, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op wedstrijden en hoe beter ze kunnen omgaan met wedstrijden zelf. Dit geeft de mogelijkheid om geleidelijk aan steeds meer belang te hechten aan (prestaties op) wedstrijden, zonder het stressniveau té hoog te doen oplopen.

We vatten de belangrijkste aandachtspunten voor wedstrijden per fase even samen:

Gerichte training (M 10 -12j / J 11-14j)

 • Focus op continue progressie
 • Wedstrijd is hulpmiddel bij ontwikkeling
 • Doel = leren optimaal tonen wat je in je mars hebt in een wedstrijdsituatie of demonstratie
 • Eerste ervaring met planmatig opbouwen naar een wedstrijd

Doorgedreven training (M 13-15j / J 15-17j)

 • Focus op regelmaat en kwaliteit
 • Onderscheid tussen voorbereidende wedstrijden en piekwedstrijden
 • Doel = leren omgaan met fysieke en mentale uitdaging van wedstrijden
 • Optimaal periodiseren voor wedstrijddeelnames, met leerproces als doel

Wedstrijdtraining en Toptraining (M +16j / J +18j)

 • Focus op prestatiedoel
 • Wedstrijddoelen geven zin aan trainingsprogramma
 • Doel = Fysiek, mentaal en sportspecifiek op je best zijn en voldoende vertrouwen hebben in jezelf om optimaal te kunnen presteren
 • Optimaal periodiseren om persoonlijke doelen te behalen op wedstrijd
Hoe kan je op een gepaste manier omgaan met goede en minder goede wedstrijdresultaten?

Jouw persoonlijk doel behaald? En blij met je knalprestatie? Of jammer genoeg minder dan verwacht? Zowel de beleving tijdens de wedstrijd als het eindresultaat achteraf kan veel emoties te weeg brengen. We hopen alleszins dat je altijd terugblikt op een leerrijke ervaring en hoe dan ook trots bent.

Ontdek hier tips voor supporters, trainers én sporters zelf om op een gepaste manier om te gaan met jouw resultaten.

Wat is de rol van juryleden voor een optimale wedstrijdervaring van sporters?

Juryleden spelen hierin zeker en vast een belangrijke rol! Juryleden zijn namelijk een essentieel onderdeel van de wedstrijdcontext.

Voor een sporter is een wedstrijd iets spannends, iets waar ze naar uitkijken. Het is een andere setting (performance setting) dan wat ze gewoon zijn (trainingssetting). Dit brengt de nodige stress met zich mee. Een beetje stress is goed, maar dit mag niet té veel zijn. Daarom moeten we sporters de tijd en ruimte geven om te leren omgaan met wedstrijden en is het dus belangrijk dat we de wedstrijdcontext op élk moment van hun sportieve carrière passend maken voor de noden, wensen en ontwikkelingen van de sporter.

Hoe meer ervaring sporters op doen, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op wedstrijden en hoe beter ze kunnen omgaan met wedstrijden. Dit geeft de mogelijkheid om steeds meer belang te hechten aan (prestaties op) wedstrijden. Juryleden kunnen deze evolutie mee ondersteunen. We geven graag enkele voorbeelden bij direct contact met sporters en/of trainers.

Gerichte training (M 10 -12j / J 11-14j)

 • voor aanvang: Moedig hen aan te tonen wat ze in hun mars hebben en te genieten van het "performen"
 • achteraf: Geef aan dat je trots bent op élke sporter die het beste van zichzelf heeft gegeven

Doorgedreven training (M 13-15j / J 15-17j)

 • voor aanvang: Motiveer hen om goed te focussen zodat ze een kwalitatieve oefening of reeks brengen
 • achteraf: Informeer hen over specifieke positieve punten/penalties/aftrekken met het oog op toekomstige wedstrijden

Wedstrijdtraining (M +16j / J +18j)

 • voor aanvang: Stimuleer hun persoonlijk door voor ogen te houden, te focussen en zo hun best mogelijke oefening of reeks te brengen
 • achteraf: Informeer hen over specifieke positieve punten/penalties/aftrekken met het oog op het maximaliseren van hun persoonlijke score

Tot slot: Wees correct, rechtvaardig en redelijk. Beloon sporters voor hun performance. En geniet zelf ook!

Met hoeveel extra gewichten mogen mijn sporters aan krachttraining doen?

Het is onmogelijk het exact gewicht te bepalen dat voor elke sporter goed is, gezien dit verschillend is naargelang leeftijd, geslacht, discipline, niveau, maturatie, technische competentie, keuze oefeningen, periode in het seizoen ...

Het is vooral belangrijk dat de krachtoefening ten allen tijden technisch correct wordt uitgevoerd en dat het toevoegen van externe gewichten rustig wordt opgebouwd.

Het is beter jouw sporter zelf een gewicht te laten kiezen en richtlijnen te geven over hoe het moet aanvoelen in plaats van richtlijnen te geven over hoeveel kilogram ze moeten gebruiken. Met andere woorden veel in dialoog gaan met je sporter over hoe het aanvoelt is belangrijk om het optimale gewicht te bepalen.

Zelf uw vraag stellen?