Basisvorming

Bewegen om te leren

7 - 12 (9) jaar
7 - 12 (10) jaar

Tijdens de fase Basisvorming worden de grootmotorische vaardigheden verder ontwikkeld en de basisbewegingen van gymnastiek aangeleerd in een uitdagende omgeving.

Kinderen kunnen proeven van verschillende aspecten binnen de gymnastiek. Geleidelijk aan ontwikkelen ze vaak een voorkeur voor één of meerdere disciplines. Er is weinig tot geen druk om te presteren, plezierbeleven staat centraal. De vaardigheden die de kinderen ontwikkelen in deze fase vormen de basis om later meer complexe vaardigheden aan te leren en zullen hen in elke sport voordeel opleveren. Het komt eveneens hun gezondheid en algemene levenskwaliteit ten goede. Belangrijk is dat kinderen een brede basisvorming krijgen, zodat alle fundamentele bewegingspatronen en grote motorische vaardigheden maximaal ontwikkeld worden.

Na de fase Basisvorming stromen de sporters door naar de fase Voor altijd Sportief. Gezien gymnastiek onder de categorie van vroegspecialisatiesporten valt, is er voor meisjes met ambitie voor wedstrijdsport de mogelijkheid om reeds vanaf richtleeftijd 10 jaar door te stromen naar de fase Gerichte training. Voor jongens kan dat vanaf richtleeftijd 11 jaar.