Actieve start

Spelend bewegen en ontdekken

0 - 6 jaar
0 - 6 jaar

Tijdens de Actieve start bewegen kinderen op een kwalitatieve, leuke en gevarieerde manier in een veilige en aangename omgeving. Ze kunnen op ontdekking gaan, openbloeien, zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier beleven en leren. Op die manier worden kinderen voorbereid en warm gemaakt om gymnastiek te blijven beoefenen én wordt de basis gelegd voor levenslang sporten. Leuke en gevarieerde lesinhouden in verschillende domeinen en bewegingsthema’s bieden bewegingskansen die noodzakelijk zijn om de brede motorische ontwikkeling te stimuleren.

Na de fase Actieve start stromen de sporters door naar de fase Basisvorming.