maandag 14 nov. 2022
Delphine Gosseye

Wat is jouw beste kwaliteit als trainer?

Als trainer moet je over heel wat competenties beschikken om kwaliteitsvol training te geven. Competenties zijn persoonlijke eigenschappen of kwaliteiten die te leren en ontwikkelen zijn, afhankelijk van de mate waarin ze aansluiten bij jouw meer stabiele persoonskenmerken. Over welke competenties moet jij beschikken om gepaste trainingen te geven aan jouw sporters? Dat wordt onder andere bepaald door de fase van het Gymfed-sportmodel waar jouw sporters zich in bevinden.

Competentie is een verzamelnaam van kennis, vaardigheden en attitudes. Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te ontwikkelen. Als je denkt aan ambitie, motieven, zelfbeeld, waarden, intelligentie, kennis en vaardigheden... merk je meteen dat het één relatief moeilijker te ontwikkelen of veranderen is dan het andere. Het schillenmodel (zie hieronder) toont aan dat gedrag, kennis en vaardigheden meer aan de buitenkant, makkelijker te ontwikkelen zijn dan intelligentie en persoonlijkheid, die de kernelementen van het model vormen.

Schillenmodel (Pals en Mulder, 1998)

Waarom competenties ontwikkelen als trainer?

De kwaliteit van de training wordt zeer sterk bepaald door de kwaliteit van de trainer. De leeftijdsgroep en het niveau - en dus de fase van het Gymfed-sportmodel - worden gekoppeld aan verschillende noodzakelijke competenties als trainer. Zo is bijvoorbeeld 'zorgzaam zijn' een belangrijke kwaliteit van trainers bij sporters uit de fase Actieve start, 'proces gericht zijn' voor trainers van sporters uit de fase Gerichte training en 'assertief zijn' voor trainers van sporters uit de fase Voor altijd sportief. Ontdek de rol van de trainer per fase op de website van het Gymfed-sportmodel. Beschik jij over de juiste competenties?

Hoe competenties ontwikkelen als trainer?

Tijdens trainersopleidingen wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van competenties bij trainers. Elk trainersdiploma staat garant voor welbepaalde competenties. Om die reden kan je een geschikte trainer de verantwoordelijkheid geven over een welbepaalde groep aan de hand van het behaalde trainersdiploma en dus de verworden competenties. Zo kunnen de kwaliteiten van een trainer ten volle benut worden, wat resulteert in gemotiveerde trainers en enthousiaste sporters! Beschik jij over het juiste trainersdiploma voor jouw sporters?

Een trainersdiploma is dus de basis om met de juiste competenties jouw sporters te begeleiden. Maar vergeet niet dat er ook nog andere manieren zijn om competenties verder te ontwikkelen zoals stage doen, observaties uitvoeren bij andere trainers, online opleidingen volgen, ervaringen uitwisselen, ...

Wist je dat je vanaf 24 november kan inschrijven voor alle trainersopleidingen van 2023? Zet de datum in je agenda en aarzel niet om je in te schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.