Rol van de ...

Iedereen die betrokken is bij het trainingsproces moet de sporter centraal stellen en heeft daarom een ondersteunende rol. Dit kan pas tot stand komen wanneer er een goede samenwerking is tussen trainers, ouders, club, federatie, vrijwilligers …

… TRAINER

Trainingsaccenten:

 • Kinderen laten schitteren volgens eigen wensen en mogelijkheden
 • Interactie stimuleren
 • Zelfvertrouwen aanmoedigen en een positief zelfbeeld van elke sporter stimuleren
 • Verbeteren van motorische basisvaardigheden combineren met het aanleren van sportspecifieke basiselementen
 • Positief training geven waarbij sporters worden aangemoedigd, nieuwe dingen kunnen proberen, duidelijke instructies en demonstraties krijgen …

Taakomschrijving:

Kinderen op een leuke manier laten bewegen, zodat de motorische basisvaardigheden verbeteren en sportspecifieke (basis)bewegingen aangeleerd worden.

Trainersdiploma:

 • Initiator

Kenmerken:

 • Enthousiast
 • Luisterend oor
 • Zorgzaam
 • Organisatorisch sterk
 • Basiskennis methodische aanpak

… CLUB

Aandachtspunten:

 • Opleidingsmogelijkheden voor trainers, bestuursleden, vrijwilligers … faciliteren.
 • Voldoende toestellen, materiaal en ruimte voorzien.
 • Waken over de verhouding kinderen/trainers (richtlijn 12 sporters per trainer).
 • Trainingsmomenten faciliteren op gepaste momenten (weekend, woensdagnamiddag of weekdag tot max. 19.00 uur).
 • Gezond en ethisch sportklimaat creëren waarin trainers en bestuur de gedrags- en ethische code ondertekenen, en een aanspreekpunt Integriteit aanstellen.

Taakomschrijving:

De verschillende actoren binnen de club (trainers, sporters, vrijwilligers, ouders, partners …) ondersteunen en faciliteren om samen de missie van de club te realiseren, waar de sporter in de best mogelijke omstandigheden kan sporten, aangepast aan zijn noden, wensen en mogelijkheden.

Het bestuur is de verbindende factor tussen de verschillende actoren.

… OUDER

Aandachtspunten:

 • Ondersteunen en aanmoedigen
 • Plezierbeleving laten primeren boven prestatiedrang.
 • Interesse tonen in de deelname van hun kinderen aan sporten en fysieke activiteiten
 • Logistieke ondersteuning: Ouders zorgen voor vervoer van en naar trainingen en andere activiteiten. Ze betalen trainingskosten en trainingsbenodigdheden.
 • Toezien op een goed evenwicht tussen school, sporten en andere activiteiten.

Taakomschrijving:

Kinderen laten kennismaken met verschillende sporten of disciplines en hen aanmoedigen in hun persoonlijke (sportieve) ontwikkeling.