Rol van de ...

Iedereen die betrokken is bij het trainingsproces moet de sporter centraal stellen en heeft daarom een ondersteunende rol.

… TRAINER

Trainingsaccenten:

 • Democratisch leiderschap door inspraak en ruimte voor overleg
 • Benader alle sporters positief en gelijkwaardig
 • Algemene fysieke fitheid evenwichtig stimuleren
 • Uitdagingen bieden binnen de mogelijkheden van de sporters
 • Groepssfeer creëren door sociaal contact en (club)binding te stimuleren

Trainersdiploma:

 • Initiator (Seniorengym)
 • Instructeur B Algemene Gymnastiek

Taakomschrijving:

Elke sporter positief benaderen en volgens zijn eigen wensen en mogelijkheden laten sporten en bewegen.

Kenmerken:

 • Stimuleert interactie
 • Enthousiast
 • Democratisch
 • Assertief
 • Brede didactische en methodische kennis om met verscheidenheid in de groep om te gaan

… OUDER

Aandachtspunten:

 • Ondersteunen en aanmoedigen
 • Plezierbeleving laten primeren
 • Interesse tonen in de deelname van hun kinderen aan sporten en fysieke activiteiten
 • Toezien op een goed evenwicht tussen school, sporten, vrienden en andere activiteiten.
 • Ouders zorgen voor vervoer van en naar trainingen en andere activiteiten. Ze betalen eveneens trainingskosten en trainingsbenodigdheden.

De rol van de ouder neemt af wanneer de sporter ouder en/of meer zelfstandig wordt.


… CLUB

Aandachtspunten:

 • Aanbod voor actieve sporters voorzien voor de verschillende leeftijdscategorieën.
 • (groot)ouders warm maken om te sporten in de club.
 • Het nodige comfortmateriaal voorzien, zodat er ‘zacht getraind’ kan worden.
 • Jongeren, volwassenen of senioren begeleiden naar/in een nieuwe rol in de club.
 • Waken over de verhouding sporters/trainers (richtlijn 12 sporters per trainer).
 • Gezond en ethisch sportklimaat creëren waarin trainers en bestuur de gedrags- en ethische code ondertekenen, en een aanspreekpunt Integriteit is aangesteld.

Taakomschrijving:

De verschillende actoren binnen de club (trainers, sporters, vrijwilligers, ouders, partners …) ondersteunen en faciliteren om samen de missie van de club te realiseren, waar de sporter in de best mogelijke omstandigheden kan sporten, aangepast aan zijn noden, wensen en mogelijkheden.

Het bestuur is de verbindende factor tussen de verschillende actoren.