Rol van de ...

Iedereen die betrokken is bij het trainingsproces moet de sporter centraal stellen en heeft daarom een ondersteunende rol. Dit kan pas tot stand komen wanneer er een goede samenwerking is tussen trainers, ouders, club, federatie, vrijwilligers, dokter, kine …

… TRAINER

Trainingsaccenten:

 • Fun en uitdagend
 • Brede opleiding
 • Open communicatie
 • Duidelijke richtlijnen
 • Sporters steeds meer verantwoordelijkheid geven
 • Procesgericht

Trainersdiploma:

 • Instructeur B

Kenmerken:

 • Positief
 • Strikt
 • Toegankelijk
 • Voorbeeldfunctie
 • Goede opbouwende methodische kennis
 • Procesgericht

… CLUB

Aandachtspunten:

 • Opleidingsmogelijkheden voor trainers, bestuursleden, vrijwilligers … faciliteren
 • De club heeft een vast opleidingstraject voor talentvolle sporters dat – indien van toepassing – disciplineoverschrijdend wordt toegepast.
 • Voldoende toestellen, materiaal en ruimte voorzien.
 • Voldoende trainingsuren faciliteren, zowel in schoolperiodes als vakanties.
 • Waken over de verhouding kinderen/trainers (richtlijn 10 sporters/teams/formaties per trainer).
 • Gezond en ethisch sportklimaat creëren waarin trainers en bestuur de gedrags- en ethische code ondertekenen, en een aanspreekpunt Integriteit aanstellen.

Taakomschrijving:

De verschillende actoren binnen de club (trainers, sporters, vrijwilligers, ouders, partners …) ondersteunen en faciliteren om samen de missie van de club te realiseren, waar de sporter in de best mogelijke omstandigheden kan sporten, aangepast aan zijn noden, wensen en mogelijkheden.

Het bestuur is de verbindende factor tussen de verschillende actoren.

… OUDER

Aandachtspunten:

 • Verwachtingen over de sportbeleving van het kind moeten goed afgestemd worden met de sporter, trainers, club én ouders, zodat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft.
 • Emotionele ondersteuning: Op sporttechnisch vlak moet de ouder vertrouwen op de kennis en ervaring van de trainer. Maar om het kind emotioneel te ondersteunen en te motiveren zijn de ouders essentieel. Deze steun is noodzakelijk opdat kinderen zich maximaal kunnen ontplooien.
 • Ouders kunnen een rol als vrijwilliger in de club op zich nemen.
 • Logistieke ondersteuning: Ouders zorgen voor vervoer van en naar trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Ze betalen eveneens trainings- en eventuele wedstrijdkosten, trainingsbenodigdheden en andere kosten.
 • Balans: Ouders zien er op toe dat er een ‘evenwicht’ is met school en andere activiteiten met familie en vrienden. Ze zorgen voor een gezonde levensstijl.