Rol van de ...

Iedereen die betrokken is bij het trainingsproces moet de sporter centraal stellen en heeft daarom een ondersteunende rol.

… TRAINER

Trainingsaccenten:

 • Speelse context creëren met veel fantasie of mogelijkheid tot inleving
 • Geborgenheid bieden aan de kinderen
 • Herkenbare lesstructuur aanbieden met gevarieerde bewegingsmogelijkheden
 • Dynamische les samenstellen met actieve spelletjes, afgewisseld met bewuste rustmomenten
 • Zorgen voor een positieve (eerste) sportbeleving in clubverband
 • Aanvaardbare risico’s toestaan tijdens spelen, sporten en bewegen

Taakomschrijving:

Veel bewegingskansen aanbieden, zodat de breedmotorische ontwikkeling gestimuleerd wordt in een leuke, veilige en aangename omgeving, zodat kinderen een positieve ervaring beleven.

Trainersdiploma:

 • Initiator Kleutergym

Kenmerken:

 • Fantasierijk
 • Groot inlevingsvermogen
 • Enthousiast
 • Luisterend oor
 • Zorgzaam

… CLUB

Aandachtspunten:

 • Trainingsmomenten faciliteren op gepaste momenten – weekend (voormiddag) of woensdag (late) namiddag
 • Voldoende klein materiaal én grote toestellen
 • Waken over de verhouding kinderen/trainers (richtlijn 10 kleuters per trainer).
 • De nodige ruimte ter beschikking stellen, bij voorkeur afgebakend of alleen in de sporthal

Taakomschrijving:

De verschillende actoren binnen de club (trainers, sporters, vrijwilligers, ouders, partners …) ondersteunen en faciliteren om samen de missie van de club te realiseren, waar de sporter in de best mogelijke omstandigheden kan sporten, aangepast aan zijn noden, wensen en mogelijkheden.

Het bestuur is de verbindende factor tussen de verschillende actoren.

… OUDER

Aandachtspunten:

 • Aanvaardbare risico’s toestaan tijdens spelen, sporten en bewegen
 • Focus op plezierbeleving tijdens sport en fysieke activiteit
 • Bewust zijn van rolmodel en daarom het goede voorbeeld geven van een actieve levensstijl met dagelijkse bewegingsmomenten
 • Kinderen kennis laten maken met een brede waaier aan (fysieke) activiteiten
 • Betrokkenheid tonen bij sportactiviteiten (deelname ouder-kindlessen en andere clubactiviteiten)

Taakomschrijving:

Sportieve en fysieke activiteiten faciliteren, zodat een actieve levensstijl spontaan is voor het kind.