Motorisch-fysieke kenmerken

Het eerste levensjaar is de meest intense groeiperiode. Na 1 jaar is het gewicht verdrievoudigd en is de lengte met de helft toegenomen. Vanaf het tweede levensjaar vermindert de groeisnelheid. In deze fase is er nog geen verschil in gestalte tussen jongens en meisjes.

De spierkracht is in volle ontwikkeling en het evenwicht verbetert continu. Ook de coördinatie verfijnt. Daar waar kinderen in het begin eerder houterig bewegen, zullen ze naar het einde van de fase toe steeds vloeiender en meer beheerst met bewegingsritme bewegen. Deze kinderen hebben veel energie, zijn snel buiten adem, maar herstellen ook weer snel. Ze hebben in het begin van deze fase nog geen dominantie voor links of rechts bij grootmotorische bewegingen. Naar het einde van de Actieve start kan zich een voorkeur ontwikkelen.