Wat

Wat bieden we deze jonge sporters in de fase Basisvorming zodat ze optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe trainen we de fysieke eigenschappen, stimuleren we de mentale ontwikkeling en leren we sportspecifieke vaardigheden aan in een gepaste trainingscontext?

Fysieke training

In deze fase is het belangrijk dat fysieke training steeds op een plezante en speelse manier aangebracht wordt, terwijl de kwaliteit van de uitvoering niet uit het oog verloren mag worden. Alle fysieke eigenschappen moeten evenwichtig getraind worden. Er kan het meest rendement verworven worden op snelheid en coördinatie.

Meer info

Mentale training

Geef op passende momenten - niet continu, niet te veel - constructieve feedback en richt je aandacht en appreciatie op de inspanning, niet op het resultaat. Speel niet op de persoon, maar praat over wat en hoe ze iets doen. Benadruk daarbij veranderbaarheid en eigen controle.

Meer info

Sportspecifieke training

De motorische basisvaardigheden uit de Actieve start worden meer kwalitatief, precies en verfijnd. Daarop kan verder gebouwd worden voor de ontwikkeling van de basisbewegingen uit de verschillende gymnastiekdisciplines. Er is ruime aandacht voor het aanleren van een breed scala aan eenvoudige sportspecifieke vaardigheden en technieken op een speelse en gevarieerde manier.

Meer info

Trainingscontext

Het sporten gebeurt in een ongedwongen setting en elke sporter gaat met een glimlach naar huis. De meeste kinderen sporten eenmaal tot driemaal per week in clubverband. De sporters maken kennis met het materiaal en de toestellen (airtrack, springtouwen, trampoline, herenbrug ...) gelinkt aan de verschillende disciplines binnen gymnastiek.

Meer info