Motorisch-fysieke kenmerken

Bij de meeste meisjes en in mindere mate bij de jongens start in deze fase de puberteit. Sporters moeten van nabij opgevolgd worden om de start van de groeispurt te herkennen. Sommige sporters doorlopen hun groeispurt namelijk in deze fase, Gerichte training.


  • Bij de meisjes start de groeispurt tussen 10 en 14 jaar, bij jongens tussen 12 en 16 jaar. De sporters moeten van nabij gevolgd worden, zodat de aanvang van de groeispurt herkend wordt. Bovendien groeien de verschillende lichaamsdelen in deze fase niet aan hetzelfde tempo. De groeisnelheid van armen en benen zal sneller tot een piek komen dan de groeisnelheid van de romp.
  • Kleinere spiergroepen kunnen meer en beter worden ontwikkeld.
  • Tijdens deze fase kunnen de primaire en secundaire geslachtskenmerken zich beginnen te ontwikkelen (jongens) of verder ontwikkelen (meisjes).
  • Het centraal zenuwstelsel is bijna volledig ontwikkeld.