Wat

Wat bieden we deze sporters in de fase Voor altijd sportief zodat ze optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe trainen we de fysieke eigenschappen, stimuleren we de mentale ontwikkeling en leren we sportspecifieke vaardigheden aan in een gepaste trainingscontext?

Fysieke training

Voor sporters in de fase Voor altijd sportief is een evenwichtig programma van fysieke training en activiteit op regelmatige basis noodzakelijk.

Meer info

Mentale training

Zowel bij jongeren, volwassenen als senioren zijn er drie psychologische basisbehoeften die altijd moeten worden ingevuld, willen ze lang en op een leuke manier de sport blijven beoefenen. Er bestaat een universeel recept voor de motivatie van mensen en dat is motiverend gecoacht worden

Meer info

Sportspecifieke training

Bij het begin van de fase Voor altijd sportief is het voor de meeste sporters een belangrijk doel om nieuwe elementen of skills onder de knie te krijgen. Naarmate men verder vordert in de fase gaat de focus geleidelijk weg van de sportspecifieke training en meer naar fysieke activiteit.

Meer info

Trainingscontext

Iedereen is welkom en sporters hebben vaak verschillende motieven (plezierbeleving, fitheid, gezondheid, sociaal contact …). Het is daarom belangrijk dat de trainingen in een positieve en constructieve sfeer verlopen met een gedeelde verantwoordelijkheid van de trainer en de sporter. De focus mag niet alleen op het sportieve liggen, maar ook op de groepscohesie en de (club)binding.

Meer info