Sportspecifieke training

Bij het begin van de fase Voor altijd sportief is het voor de meeste sporters een belangrijk doel om nieuwe elementen of skills onder de knie te krijgen (Fundamentals). Naarmate men verder vordert in de fase gaat de focus geleidelijk weg van de sportspecifieke training en meer naar fysieke activiteit, gelinkt aan één of meerdere gymnastiekdisciplines, wat niet wil zeggen dat er geen nieuwigheden meer aangeleerd kunnen worden. Op welke leeftijd die focus verandert, is individueel verschillend. Het belangrijkste is steeds dat het leuk is (Fun), actief is (Fitness) en samen gebeurt (Friendship).

Vaardigheden

Jongeren:

Sporters hebben vaak reeds meerdere jaren ervaring op recreatief en/of competitief niveau wanneer ze in de fase Voor altijd sportief terechtkomen. Volgende sportspecifieke training is daarom aangewezen:

  • Optimaliseren van basisbewegingen en variaties
  • Uitvoeringskwaliteit van gekende elementen verbeteren
  • Specifieke vaardigheden combineren en creatief uitbreiden
  • Complexere bewegingen aanleren in niet-belastende, toestel-aspecifieke, veilige situaties (trampoline, fast-track, gordels ...)

Volwassenen:

Volwassenen verleggen op een bepaald moment de focus van sportspecifieke training naar fysieke activiteit. Sportspecifieke vaardigheden die eerder aangeleerd werden, kunnen worden onderhouden in een ‘zachte’ comfortsituatie (trampoline, fast-track …) of opgebouwd in aangepaste vormen (materiaalopstelling, met hulp …). De sporters hebben eigen inbreng om te bepalen wat binnen hun mogelijkheden en wensen ligt.

Senioren:

Bewegen voor senioren betekent in de eerste plaats de algemene bewegingsvaardigheden onderhouden, om op die manier ook de dagelijkse taken vlot te blijven uitvoeren. Focus op een correcte lichaamshouding en ondersteunende ademhaling bij het uitvoeren van élke oefening is belangrijk. De sporters hebben eigen inbreng om te bepalen wat binnen hun mogelijkheden en wensen ligt.

Expressie en ritme

  • Het juiste ritme brengen in (deel)bewegingen kan de uitvoering van vaardigheden verbeteren en zelfs perfectioneren.
  • Muziek werkt motiverend en prikkelt het ritmegevoel. Stem de muziekkeuze af op de doelgroep.

G-Gym

G-gym is de overkoepelende term voor gymnastiek voor personen met een beperking. Jongeren, volwassenen en senioren met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid (o.a. autismespectrumstoornis) krijgen met G-gym mooie kansen binnen de clubwerking.

Naast een aparte G-gymgroep kan een club ook opteren voor ‘inclusie’. In dat geval sluiten de sporters met een beperking aan bij de groepen van de reguliere werking. Belangrijk is dat de sporter centraal staat en afhankelijk van zijn wensen en mogelijkheden gekeken wordt naar een aanbod op maat.

Het normalisatieprincipe is een belangrijk uitgangspunt voor trainers van g-sporters. Dat principe stelt dat wat normaal kan, normaal gebeurt en je het anders doet als het moet. Dat geldt voor de keuze van oefenstof, organisatie, aanpak en begeleiding. Zo bevorder je de kansen op integratie, wat veel mensen met een beperking ook beogen via sport.