Trainingscontext

In de fase Voor altijd sportief is iedereen welkom en hebben de sporters vaak verschillende motieven (plezierbeleving, fitheid, gezondheid, sociaal contact …). Het is daarom belangrijk dat de trainingen in een positieve en constructieve sfeer verlopen met een gedeelde verantwoordelijkheid van de trainer en de sporter. Hiervoor is een ‘goede klik’ tussen trainer en sporters cruciaal. De focus mag niet alleen op het sportieve liggen, maar ook op de groepscohesie en de (club)binding. Dit kan extra bevorderd worden met activiteiten naast de trainingen.

Trainingsomvang

Jongeren:

 • 1 tot 4 x per week op recreatieve basis
 • Tot 40 weken per jaar
 • Aanvullen met andere fysieke activiteiten

Volwassenen:

 • Gemiddeld 45 tot 90 minuten per fysieke activiteit of training
 • 2 tot 4 uur per week per discipline/soort sportbeoefening
 • 3 tot 4 x per week – deze frequentie kan worden behaald door verschillende fysieke activiteiten (wandelen, fietsen, poetsen, in de tuin werken …) te combineren

Senioren:

 • Gemiddeld 45 tot 60 minuten per fysieke activiteit
 • 3 tot 4 x per week – deze frequentie kan worden behaald door verschillende fysieke activiteiten (wandelen, fietsen, poetsen, in de tuin werken …) te combineren

Download hier een overzicht van richtlijnen voor trainingsuren per fase van het Gymfed-sportmodel.

Gezond Sporten

Gezond sporten betekent meer dan blessurevrij sporten en is belangrijk voor élke sporter op elke leeftijd en op elk niveau. Op een gezonde enethisch verantwoorde manier aan de slag gaan, zorgt voor een veilige en aangename omgeving waar iedereen plezier en succes kan beleven.

Enkele belangrijke aandachtspunten in deze fase:

 • Het belang van sociaal contact: Sporten in club- en/of groepsverband zorgt ervoor dat je deel uitmaakt van een groep. Je leert je medesporters heel goed kennen door samen te sporten, oefenen, spelen … Dit creëert een unieke band en is belangrijk op élke leeftijd.
 • Individuele doelen: Samen sporten betekent niet dat je samen dezelfde doelen moet nastreven. Iedereen kan zijn eigen (sportieve) doelen stellen – in samenspraak met de trainer. Het is belangrijk dat sporters elkaars doelen erkennen en elkaar steunen in het nastreven van die doelen.
 • Starten met sporten: Sporters zonder ervaring of ervaring in een andere sport zijn ook welkom in Voor altijd sportief. Het is belangrijk om de intensiteit en frequentie rustig op te bouwen en hierbij rekening te houden met de (fysieke) mogelijkheden van het lichaam. Een trainer kan hier een begeleidende rol spelen.
 • Sporten als je zwanger bent: Sporten tijdens de zwangerschap houdt je lichaam fit en sterk. Toch is het belangrijk om dit te bespreken met de behandelende gynaecoloog, zodat aangegeven kan worden welke sportactiviteiten mogelijk zijn en welke eventueel niet. Hetzelfde geldt voor sporten (hervatten) na de bevalling.
 • Sporten met een ziekte: Sporten kan ook helpen bij de genezing, het herstel of het omgaan met een ziekte (kanker, diabetes …). Het is essentieel om dit met de behandelende dokter te bespreken, zodat aangegeven kan worden welke sportactiviteiten mogelijk zijn en welke eventueel niet. De betrokken sporter moet hierover ook de trainer en de club informeren, zodat zij daarmee gepast kunnen omgaan.

En vergeet niet: Een actieve levensstijl zorgt voor een kleine toename in levensduur, maar heeft vooral een groot positief effect op de levenskwaliteit!

Sociaal aspect

De diversiteit bij de sporters in deze fase is groot, maar voor elke sporter is het belangrijk om een duurzaam sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden, waardoor de betrokkenheid met de club ook versterkt wordt.

De jongeren leren om te communiceren met de trainer, zodat er geleidelijk geëvolueerd wordt naar een gedeelde verantwoordelijkheid tussen trainer en sporter over het trainingsproces. De trainer straalt autoriteit uit zonder belerend te zijn.

Plannen & periodiseren

In de fase Voor altijd sportief nemen sporters niet deel aan wedstrijden en spreken we van een enkelvoudige periodisatie, waarbij de intensiteit van de trainingen tijdens het seizoen geleidelijk opgebouwd wordt en eventueel stagneert. Het is heel belangrijk dat continu alle fysieke basiseigenschappen evenwichtig aan bod komen.

(Individuele) doelstellingen worden vooraf bepaald door de trainer in samenspraak met de sporters, zodat er samengewerkt wordt om de doelstelling(en) te bereiken. Een mogelijke (sportieve) doelstelling kan deelname aan een demonstratie of evenement zijn. Sporters mogen zelf bepalen of ze deelnemen en hoe actief ze deelnemen. Het aanvoelen van de eigen grenzen is bij sporters (van gevorderde leeftijd) cruciaal. Indien wordt deelgenomen aan een demonstratie of evenement zullen de trainingsindeling en eventueel het trainingsvolume in de voorbereiding naar het evenement aangepast worden. Dat moet planmatig gebeuren, rekening houdend met de fysieke mogelijkheden en de nodige recuperatietijd van elke sporter.

Activiteiten naast training

Het is aangewezen dat de sporter verschillende soorten (fysieke) activiteiten doet die zijn (sport)beleving en ontwikkeling stimuleren.

Mogelijke activiteiten in de fase Voor altijd sportief zijn:

 • Clubactiviteiten: deelname of ondersteunende rol als vrijwilliger
 • Evenementen: (internationale) festivals, recreatoernooien, Special Olympics …
 • Demonstraties (turnshow, festival …)
 • Trainen in andere disciplines of sporten