Mentale training

Zowel bij jongeren, volwassenen als senioren zijn er drie psychologische basisbehoeften die altijd moeten worden ingevuld, willen ze lang en op een leuke manier de sport blijven beoefenen. Er bestaat een universeel recept voor de motivatie van mensen en dat is motiverend gecoacht worden.

Autonomie:

Actief kunnen participeren, jezelf kunnen en mogen zijn, en mee aan de basis liggen van je eigen acties. Het is dus belangrijk dat je heel wat plezier beleeft, dat je in dialoog kunt gaan met de trainer, dat deze uitleg en duiding geeft bij wat je doet. Daarnaast is het belangrijk dat je het gevoel hebt dat jouw mening telt, en dat je niet overgeïnstrueerd wordt. Jouw ontwikkelingsritme moet worden gevolgd. En ideaal is dat er op een open en constructieve manier wordt gecommuniceerd.

Binding:

Het gevoel aansluiting te vinden bij de groep en bij de trainer, en je gewaardeerd voelen. Je moet merken dat er anderen voor je zijn die je steunen en een warm hart toedragen. Ze moeten aanvoelen of er iets met je is, en dat in een sfeer van samenhorigheid en positiviteit.

Competentie:

Je moet het gevoel hebben dat je bekwaam bent en iets kunt. Je moet voldoening halen uit wat je doet en door appreciatie voor je inspanningen je zelfvertrouwen voeden. Door op training een goed overzicht te krijgen van wat je gaat doen, door vertrouwen te voelen bij anderen dat ze geloven in wat je kan en door op gepaste momenten hulp en constructieve feedback te krijgen, voed je je zelfvertrouwen en je competentiegevoel. Als er afspraken of doelen vooropgesteld worden, moet je er ook in opgevolgd worden. Je moet ook echt durven kijken naar jezelf en zien of je dingen kunt veranderen en verbeteren.

Voor zowel jongeren, volwassenen als senioren zijn er een aantal basisregels om de motivatie te blijven stimuleren en mentaal een goed gevoel te hebben.

 • Stel specifieke doelen voor jezelf en evalueer je eigen proces.
 • Geef feedback aan de trainer en ga in dialoog.
 • Doe zelf voorstellen over wat je als trainingsinhoud wilt.
 • Voel zelf aan waar je mentaal nood aan hebt: meer instructie, spanningsreductie, focustraining.
 • Focus je op je plezierbeleving en op het genieten.
 • Steun anderen uit de groep en zorg voor een goede sfeer in de zaal.
 • Probeer positief en constructief anderen te motiveren.
 • Werk gedreven en energiek mee als model voor de groep.

Als trainer is het dus belangrijk om hier zeer ondersteunend te werken:

 • Besef goed wat de verwachtingen van de sporter zijn.
 • Bied oefenstof aan op maat van de sporter, zodat hij succes beleeft.
 • Weet goed wat de sporter zelf als persoonlijke doelen stelt.
 • Bied structuur en geef overzicht van wat de trainingsdoelen zijn, maar durf daar ook inspraak in te geven.
 • Neem voldoende tijd om in dialoog te treden met de sporter, en schenk ook aandacht aan de persoon naast de sporter.
 • Zorg ervoor dat het sportproces altijd tof blijft, en duw dit door bij de persoonlijkheidstypes die dat wensen.
 • Volg het ritme van hun ontwikkeling.