Sportspecifieke training

Het opbouwen en verbeteren van sportspecifieke vaardigheden wordt ingepland in het kader van de wedstrijddeelnames. Daarnaast worden basisoefeningen op regelmatige basis herhaald en hierdoor steeds met meer kwaliteit uitgevoerd. Op die manier wordt de waaier aan elementen of skills die de sporter beheerst groter. Er is (in bepaalde disciplines) ook voldoende aandacht nodig voor de artistieke uitstraling.

De sporter streeft naar de hoogst mogelijke moeilijkheid, beste samenstelling en meest kwaliteitsvolle uitvoering van oefeningen, reeksen of proeven tijdens wedstrijden.

Vaardigheden

Hoe verder de sporter in zijn ontwikkeling is, hoe meer de inhoud van de trainingen wordt afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden. Sporters in de fase Wedstrijdtraining leren complexe bewegingen combineren in een wedstrijdsituatie en verwerven zelf inzicht in de opbouw naar het presteren. De sporter kent wedstrijdreglementen, protocollen en juryvereisten van het niveau waarin hij actief is.

Expressie en ritme

Het ritme waarmee de sporter de wedstrijdoefening, -reeks of -proef uitvoert, is een weerspiegeling van hoe goed de sporter zijn wedstrijduitvoering beheerst. Om een vlot ritme te verkrijgen in wedstrijdsituaties zijn voldoende herhalingen in trainingssituaties of nagebootste wedstrijdsituaties noodzakelijk.

Het is in bepaalde disciplines belangrijk om expressieve accenten te integreren in wedstrijdoefeningen. Specifieke sessies choreografie (ballet of andere dansvormen) kunnen hierbij helpen.